Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     148/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

1.        A Képviselő-testület a soron következő 3. és 4. napirendi pontok tárgyalását - az ülés későbbi időpontjára halasztja, míg a 3. napirend előadója, és a 4. napirend szakmai előkészítői megérkeznek.

2.        A napirendi pontok tárgyalását a Képviselő-testület az 5. napirendi ponttól folytatja.  

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző