Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

     51/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

 

  1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának a Közbeszerzési Szabályzaton alapuló 2009. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

                                                          

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző 

           

2009. évi összesített

Közbeszerzési terv