Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 22-én megtartott rendkívüli ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     185/2009. /IX.22./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 22-i rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.     Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett, „200 M HUF összegű hitel felvétele Gomba Község fejlesztési célú beruházásainak megvalósítása érdekében a MFB „ Sikeres Magyarországért „ Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében„ tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménye

 

2.    Gomba Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kezdeményezett „Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése „ tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredménye

 

Határidő: azonnali

Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző