Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén  az alábbi határozatot hozta:

 

 

     160/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1050-es hrsz-ú ingatlan körüli terület rendezéséről szóló előterjesztést és a határozati javaslat „C” variációját 0 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással elvetette.

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző