Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

     17/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjének a nyári takarítási szünet időpontjának meghatározására vonatkozó javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:          

          

1.                   A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda 2009. évi nyári takarítási szünetének időszakát 2009. július 6-tól augusztus 7-ig határozza meg.

2.                   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa, s takarítási szünet időtartamának hirdetmény útján történő közzétételéről a község honlapján és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján gondoskodjon.

3.                   A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az érintett szülőket a határozatban foglaltakról tájékoztassa, továbbá a 2010. évi nyári takarítási szünet jóváhagyását a 11/1994. (VI.8.) 2. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2010 januárjában megtartásra kerülő ülésre terjessze elő.

 

Határidő: azonnali és  2009. december 31.

Felelős:   2. pont tekintetében a polgármester

               3. pont esetén Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető