Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. március 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     50/2009. /III.26./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A képviselő-testület  a 100/2004. (VI.30.) sz. határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatban rögzített rendelkezéseket visszavonja, s Gomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel fogadja el.

 

  1. A képviselő-testület az 1./ ponttal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alkalmazását a 2009. március 26-i időpont után lebonyolításra kerülő közbeszerzési eljárások tekintetében rendeli el.

 

Határidő: azonnali

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző

 

                

Közbeszerzési Szabályzat