Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. szeptember 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. szeptember 10-én megtartott ülésén 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     179/2009. /IX.10./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dobai Viktor hagyatékába tartozó mezőgazdasági témájú könyvgyűjtemény megvásárlására érkezett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja vételárnak az antikvárium által meghatározott vételárat, és Dobai Viktornétól megvásárolja az általa felajánlott mezőgazdasági témájú könyvgyűjteményt.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges szerződés megkötését követően a vételár átutalásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző