Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 105/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Németh Tamás által benyújtott - a Pega Pata Parádé támogatására irányuló - kérelem határozati javaslatának módosítására vonatkozó indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a határozati javaslat 3. pontjaként az alábbi szövegezéssel:

 

„3. A Képviselő-testület hajlandó együttműködési megállapodást kötni az éves rendezvényekkel kapcsolatos közreműködésről és támogatási lehetőségekről”

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző