HATÁROZATOK - 2014

VISSZA

 Utolsó módosítás időpontja: 2018.11.27. 

Napirendi pontok jóváhagyása (I.9.) 1/2014. (I. 9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció módosítása - mérnöki feladatok 2/2014. (I. 9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció módosítása - projektmenedzseri feladatok 3/2014. (I. 9.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány szociális tűzifa rendeletalkotás napirendi pontra vételre 4/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok jóváhagyása (I.23.) 5/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása 6/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közösségellenes magatartások szabályozási környezetéről tájékoztató elfogadása 7/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési terv elfogadása - 2014. 8/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportfejlesztési koncepció módosítása 9/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Koncepciós kitűzések módosítása 10/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kisajátítási eljárás megindítása (606/2 hrsz) 11/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendeletmódosítás előkészítésére felkérés 12/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Mezőgazdasági Szövetkezet részére válasz 13/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Értékbecslés készítésre felhatalmazás 14/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtása 15/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvíz-pályázat PR feladatok beszerzési eljárás eredményhirdetése 16/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház SZMSZ módosítás 17/2014. (I. 23.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok jóváhagyása (I.29.) 18/2014. (I. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eredményhirdetés - mérnöki feladatok 19/2014. (I. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közbeszerzési eredményhirdetés - projektmenedzseri feladatok 20/2014. (I. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 13.) 21/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft üzleti tervének elfogadása 22/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása 23/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda cafetéria szabályzatának tudomásul vétele 24/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati cafetéria szabályzat elfogadása 25/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház munkaidőkeret csökkentési javaslat elutasítás 26/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Költségvetési kitekintő határozat 27/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Tűzoltósági beszámoló elfogadása 28/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodafejlesztési pályázat benyújtása 29/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jelentés elfogadása (II. 13.) 30/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 31/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai takarítási szünet meghatározása 32/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai beíratási időszak jóváhagyása 33/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
BM EU Önerő Alap pályázat benyújtása 34/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolójának, elszámolásának és fejlesztési tervének jóváhagyása 35/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító javaslat elfogadása 36/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
I. világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása 37/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Életjáradéki szerződésre vonatkozó kérelem elutasítása 38/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan résztulajdon vásárlása (806 hrsz) 39/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan felajánlás elfogadására döntéshozatal 40/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Mozgóárusok díjfizetésére javaslat kidolgozása 41/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 13.) zárt ülés 42/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása 43/2014. (II. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása 44/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Étkeztetéshez kapcsolódó döntések 45/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Benkő Szilvia közalkalmazotti kinevezése 46/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodai SNI ellátás finanszírozása 47/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása (nemzetiségi választás) 48/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Vár utcai buszöböl költségfedezetének biztosítása 49/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hajta-A Csapat Egyesület feladatellátásának támogatása 50/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szándéknyilatkozat kiadása 51/2014. (II. 28.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.13.) 52/2014. (III. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Társulási megállapodás módosításának jóváhagyása 53/2014. (III. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Goodwill Consulting megbízási szerződésének jóváhagyása 54/2014. (III. 13.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III.20.) 55/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 56/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványról döntés 57/2014. (III. 20.)   UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítványról döntés 58/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szolgáltatási önköltség megállapítása 59/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. megállapodás felülvizsgálata 60/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása 61/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Aljegyzői pályázat kiírása 62/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok eladási árának meghatározása 63/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok előtt eladást hirdető tábla elhelyezése 64/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület részére gázzsámoly juttatása 65/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Somogyi Józsefné  haszonbérleti kérelmének elbírálása 66/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Miszlay András haszonbérleti kérelmének elbírálása 67/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szűcs Sándor  haszonbérleti kérelmének elbírálása 68/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kálmán András haszonbérleti kérelmének elbírálása 69/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András mellszobor újbóli felállításának támogatási 70/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (helyhasználati szerződés) 71/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (helyhasználati szerződés) 72/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvánnyal kötendő helyhasználati szerződés jóváhagyása 73/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Telekalakítás (93 hrsz) 74/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Győri Jánossal történő megállapodás 75/2014. (III. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház cafetéria szabályzatának jóváhagyása 76/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése 77/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány jóváhagyása (CBA) 78/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház emeleti lépcső alatti részének polcozása 79/2014. (III. 20.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 27.)  80/2014. (III. 27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz) 81/2014. (III. 27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány (Civilház bérleti díj) 82/2014. (III. 27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház helyiségeire vonatkozó bérleti díj megállapítás módosítása 83/2014. (III. 27.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 10.) 84/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
2013. éves belsőellenőrzésekről készült jelentés elfogadása 85/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 86/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
2013. évi közbeszerzési statisztika összegzés 87/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére pályázat benyújtása 88/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Miszlay Anettel adásvételi szerződéskötés jóváhagyása 89/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendőrségi beszámoló elfogadása 90/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgárőrségi beszámoló elfogadása 91/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejáráson tapasztaltakról szóló tájékoztató elfogadása 92/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Herkules Zoltán kérelmének elbírálása 93/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatása 94/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 10.) 95/2014. (IV. 10.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan adásvétele - Rózsa utca 10. 96/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány 97/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan vásárlására történő felajánlása 98/2014. (IV. 10.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 07.) 99/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Arató házaspár utca közműfejlesztés finanszírozása 100/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda vizesblokk felújítás finanszírozása 101/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert sportöltőző tovább építés finanszírozása 102/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház klimatizációs rendszerének kiépítése 103/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kert és a Községháza előtti parkvilágítás finanszírozása 104/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kölcsey utca és Rózsa utca - vis maior pályázat 105/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gazdasági társasági telephely vásárlás finanszírozása 106/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti ingatlan vásárlás előkészítése 107/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft beszámoló elfogadása 108/2014. (V.  07.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 29.) 109/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Labdarugó pálya kerítés építés sürgetése 110/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 111/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás beszámoló elfogadása 112/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Talajterhelési díjjal kapcsolatos 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításának elutasítása 113/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló 114/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatása 115/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke Ferenc utcai lakosok kérelmének elutasítása 116/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház -SZMSZ módosítás 117/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház -SZMSZ módosítás előkészítése 118/2014. (V.  29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület támogatása 119/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Református Egyházközség fenntartójának tájékoztatója 120/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Brand Sec Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. akciójának támogatása 121/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft beruházási tervének elfogadása 122/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi út 35. sz. alatt lévő üzlethelyiség bérleti felhívása 123/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye-Gomba közigazgatsi határrendezésére ad-hoc bizottság létrehozása 124/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 29.) zárt ülés 125/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Fellebbezés elbírálása 126/2014. (V. 29.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 11.) 127/2014. (VI. 11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem benyújtása 128/2014. (VI. 11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Hunland Farm Kft dolgozói kérelmének megvitatása 129/2014. (VI. 11.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 19.) 130/2014. (VI. 19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Földbérleti pályázatok elbírálása 131/2014. (VI. 19.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 26.) 132/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségügyi beszámolók elfogadása 133/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 134/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke emelése 135/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda beszámolója a 2013/2014-es nevelési évről 136/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda tervezete a 2014/2015-ös nevelési évre 137/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása 138/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány munkaidőn kívül házasságkötésre 139/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány anyakönyvvezetői díjazás 140/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány anyakönyvi rendeletalkotáshoz 141/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány anyakönyvi rendelet normaszövegének módosítása 142/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány külső helyszín feltételeinek biztosítására 143/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Módosító indítvány átszámozásra 144/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház-IKSZT SZMSZ módosítás 145/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Főzőkonyha belsőellenőrzés beszámolója 146/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása 147/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Bénye HÉSZ módosítás 148/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan értékesítése - Rózsa utca 10. 149/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkáltatói támogatás megállapítása 150/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Péteri HÉSZ módosítás 151/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Korona emlékmű javítása 152/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Gépjármű árverésen történő részvéte 153/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai alapján meghatározott feladatok 154/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanok értékbecslése 155/2014. (VI. 26.)  UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri jutalom megállapítása 156/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 26.) -ZÁRT 157/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Olesnyák János fellebbezése 158/2014. (VI. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 01.) 159/2014. (VIII. 01.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális segítő álláshely megszüntetése 160/2014. (VIII. 01.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szervezési referens álláshely létrehozás 161/2014. (VIII. 01.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. u. 1. (736/6 hrsz.) alatti ingatlan vételi ajánlata 162/2014. (VIII. 01.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 163/2014. (VIII. 01.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 28.) 164/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula képviselő érintettségének tudomásulvétel 165/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula képviselő szavazásból kizárása 166/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjainak megválasztása 167/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 168/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Molnár Zsuzsanna, intézményvezető közalkalmazotti lemondása 169/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
ELT-172 forg. rendszámú gépjármű módosító indítvány 170/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
ELT-172 forg. rendszámú gépjármű árverése 171/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szabó Gyula ingatlan vásárlási kérelme 172/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. u. 1. (736/6.hrsz.) alatti ingatlan értékbecslése 173/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda gyógypedagógus alkalmazása 174/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan adásvétele - Jókai u. 8. 175/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - Önkormányzati intézményi átmeneti megoldása 176/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - GTÜ Nonprofit Közhasznú Kft.-n belüli átmeneti megoldás 177/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - Önkormányzati közreműködéssel való működőképessége 178/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működőképességéhez szükséges fedezet biztosítása 179/2014. (VIII. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 11.) 180/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló 181/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - Szervezeti struktúrájának módosítása 182/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - Szervezeti struktúrájának előkészítése 183/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2014.évi költségvetés I. félévi teljesítéséről beszámoló 184/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2010-2014. évi választási ciklus eredményei, tapasztalatai 185/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház -Belső ellenőrzéséről tájékoztatás 186/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András Református Általános Iskola és AMI igazgatójának beszámolója 187/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai 188/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica 2015. - Csatlakozási szándék 189/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan opciós bérleti szerződés- Jókai M. u. 8. 190/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérbeadása - Jókai M. u. 8. 191/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027. Tervdokumentáció elkészítése, közbeszerzési eljárás megindítása 192/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. u. 1. (736/6 hrsz.) alatti ingatlan - Tulajdonrész vásárlása 193/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sípos Lajosné megkeresése 194/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási szerződések 195/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási szerződés - Rendőrség 196/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztatók terjesztéséről 197/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztatók költségviselése 198/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti Krónikás mellékletekénti megjelenés 199/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Választási tájékoztató készítése 200/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház utólagos munkálatai 201/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház csapadékelvezetési munkálatihoz fedezet biztosítás 202/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportöltöző szerkezetkész befejezése 203/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház bérleti szerződés szövegének módosítása 204/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
"Itthon vagy- Magyarország Szeretlek!" csatlakozási szándék 205/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház- SZMSZ módosítás - nyitvatartási idő 206/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - Átmeneti időszak alatti jogkör módosítás 207/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kölcsey utca és Rózsa utca - Vis maior munkálatok 208/2014. (IX. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 24.) 209/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérleti szerződés - Rákóczi F. u. 35/a. 210/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan felújítása - Rákóczi F. u. 35/a. 211/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan bérleti díj felülvizsgálata - Jókai M. u. 8. 212/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata 213/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke F. 747. hrsz. vízelvezetése 214/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház - SZMSZ módosítás - nyitvatartási idő 215/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közvilágítás korszerűsítés pályázat 216/2014. (IX. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pont elfogadása 217/2014. (X. 03.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális tűzifa támogatási igény benyújtása 218/2014. (X. 03.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 08.) 219/2014. (X. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior támogatási igény benyújtása (Ady-Dankó utca) 220/2014. (X. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ivóvízminőség-javítási KEOP pályázat módosított közbeszerzési ajánlattételi dokumentáció elfogadása 221/2014. (X. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 21.) 222/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 8.§ (4) bekezdés 223/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 11.§ c) pont 224/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 15.§ (1) bekezdés a) pont 225/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 19.§ - törlés elutasítás 226/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 19.§ módosítás 227/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 32.§ 228/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 36.§ (4) bekezdés, 25.§ (1) bekezdés d), 42.§ (1) bekezdés 229/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 41.§ (4) bekezdés 230/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosítás - 41.§ (7) bekezdés 231/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat és szervei SZMSZ módosító indítványokról döntés 232/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ad hoc bizottság létrehozás - Alpolgármester választás 233/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester választás 234/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester érintettségének megállapítása 235/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester szavazásból kizárása 236/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester illetményének és költségtérítésnek megállapítása 237/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester érintettségének megállapítása 238/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester szavazásból kizárása 239/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 240/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Alpolgármester tiszteletdíjról/költségtérítésről egy részéről lemondás 241/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság elnökének megválasztása 242/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság tagjának megválasztása - Tóth József 243/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi bizottság tagjának megválasztása - Lehoczki Zoltán 244/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi segítségnyújtás ellátására javaslat 245/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület munkatervének módosítása 246/2014. (X. 21.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 06.) 247/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 248/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cucina Italiana Kft. bérleti díj kérelme 249/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi segítségnyújtás helyzetéről beszámoló 250/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
ELT 172 Ford Tranzit árveréséről tájékoztató 251/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Karácsonyi díszkivilágítás 252/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Talajjavítás Magfalván 253/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat részére történő ingatlan ajándékozás 254/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Iskola utcai lakosok petíciója - vízelvezetés 255/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat tevékenységéről tájékoztató kérése 256/2014. (XI. 06.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 20.) 257/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztató elfogadása 258/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat SZMSZ módosítása - 15 §. (3) bekezdés 259/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
31/2014. (XI. 21.) rendelet módosítása - 7 §. (3) bekezdés 260/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 261/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház 2014. december 31. intézményi megszűntetése 262/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi belsőellenőrzési terv előkészítése 263/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata 2015. évre vonatkozóan 264/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ötletpályázat kiírására javaslat 265/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ötletpályázat kiírása 266/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Téli igazgatási szünet elrendelése 267/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közös önkormányzat létrehozásának kezdeményezése 268/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Elbirtoklás 443 hrsz. - Hegedűs Pál 269/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cucina Italiana Kft. bérleti szerződésének megszüntetése 270/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
903/3 hrsz.ingatlan résztulajdon megszerzésére ajánlat - Nyúl Attila 271/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
903/3 hrsz. ingatlan vételi ajánlat - Nyúl Attila 272/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi u. 32. ingatlan ajándékozása (145/2 hrsz. és 0284/7 hrsz.)- Sipos Lajosné 273/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester érintettségének megállapítása 274/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester kizárása 275/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester jutalmazása 276/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Évvégi személyi juttatások 277/2014. (XI. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 03.) 278/2014. (XII. 03.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vis maior - Dankó Pista u. 12. támogatási igény benyújtása 279/2014. (XII. 03.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 11.) 280/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat beszámoló elfogadása 281/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi beszámoló 282/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri beszámoló 283/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlanon történő fakitermelés 284/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testületi köszönetnyilvánítás 285/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Hulladékkezelési közszolgáltató beszámolója 286/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közüzemi díjakról tájékoztató 287/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényterv kiegészítése 2015. év 288/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Rendezvényterv 2015. év 289/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv 2015. évi szeptemberi ülés kiegészítése 290/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv 2015. évi februári ülés kiegészítése 291/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Munkaterv 2015. évi elfogadása 292/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai 293/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi belső ellenőrzési terv előkészítése 294/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház működtetése 295/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi-segítségnyújtás feladatellátási megállapodás 296/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Strázsa-hegy település rendezési eszközeinek felülvizsgálata 297/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlan ajándékozási szerződés 0284/7. hrsz  - Sipos Lajosné 298/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Projektmenedzsmenti feladat ellátására vonatkozó pályázat kiírás módosítása 299/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Projektmenedzsmenti feladat ellátására vonatkozó pályázat határidők 300/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan vásárlási szándék halasztás - 752 hrsz. 301/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
"Gomba Községért" Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet tájékoztatója 302/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civil Nonprofit Kft. támogatása 303/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Hímzőkör Egyesület székhely használata 304/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Beruházási előirányzat 305/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem - 0247/6. hrsz. 306/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 11.) - ZÁRT 307/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiss Ida fellebbezése 308/2014. (XII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 29.) - ZÁRT 309/2014. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0./09-11-2013.0027. - Ajánlattétel érvénytelenítése 310/2014. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0./09-11-2013.0027. -  Közbeszerzési eljárás döntéshozatal 311/2014. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helpynet 312/2014. (XII. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA