Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

154/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falubejáráson tapasztaltakról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul veszi a magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak ingatlan rendbetételre, valamint a magánterületről közterületre kihajló fák és bokrok visszavágásra, nyesésre történő felszólítását.

 

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a település területén lévő alábbi feladatokat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel végeztesse el:

-       Patay József utcai lépcső javítása és korlátépítés,

-       Dankó Pista és Ady Endre utcák közötti lépcső és vízelvezetés javítása,

-       Kossuth téri kandeláberek javítása,

-       buszváró melletti emlékműnél a korona kereszttel történő kiegészítése,

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékozódjon a Patay József utcán lévő forgalomból kivont gépjármű árverésen történő megvásárlásának, ezt követően értékesítésének lehetőségeiről.

 

 

Határidő:             az 1. pont tekintetében azonnali

                a 2. pont tekintetében 2014. szeptember 30.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző