Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 27-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

44/2014. (II. 27.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 13-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

1.             Javaslat szociális étkeztetéssel és gyermekétkeztetéssel összefüggő döntések meghozatalára

          Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

 

2.             Javaslat szociális segítő közalkalmazotti kinevezésére

          Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:                       Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

3.             Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása

          Előterjesztő:                     dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

4.             Javaslat az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:                       Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

5.             Javaslat a nemzetiségi választások során közreműködő szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

          Előterjesztő:                     Kósa Erzsébet Anikó jegyző

          Előkészítő:                       Ordasi Emilné igazgatási előadó

 

6.             Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző