Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

203/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a sportöltöző szerkezetkész befejezésének finanszírozására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a sportöltöző szerkezetkész befejezéséhez bruttó 2,5 millió forintos keretösszeget határoz meg a céltartalék terhére.

 

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat módosításáról gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző