Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

197/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

1.)    A Képviselő-testület elutasította, hogy a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásához kapcsolódó tájékoztatás érdekében Gomba Község Önkormányzata választási tájékoztatót készítsen és azt 2014. szeptember 30. napjáig a település valamennyi háztartásába eljuttassa.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző