Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

250/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a házi segítségnyújtás helyzetéről szóló tájékoztatót és azt elfogadta.

 

 

A határozat végrehajtást nem igényel.