Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

305/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a beruházási előirányzat megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások között beruházási kiadási előirányzatként - Kft. részére történő telephelyvásárlás céljából - rendelkezésre álló 7.000 eFt-os összeg terhére 5.139 eFt-ot a tároló bővítés befejezésére, további 998 e Ft-ot a polgárőr garázs megvalósítására felhasználásként tudomásul vette. 

2.      A Képviselő-testület a módosított előirányzatból fel nem használt 863 eFt-ot általános tartalékba helyezi, továbbá bevételi előirányzatként írja elő a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az 1.093 eFt visszaigényelhető ÁFA-t.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős. Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző