Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

42/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 13-i zárt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.         Javaslat Szluka Károlyné fellebbezésének elbírálására

       Előterjesztő:               Lehota Vilmos polgármester

       Előkészítő:                  Ordasi Emilné igazgatási előadó

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző