Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

32/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a nyári takarítási szünetre vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

 

1.)   A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában a nyári takarítási szünet időszakát 2014. július 14-től július 25-ig hagyja jóvá.

 

2.)   A Képviselő-testület felkéri a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy február végéig mérje fel az 1.) pontban meghatározott időszakra vonatkozó szülői igényeket.

 

3.)   A Képviselő-testület felkéri a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy keressen elhelyezési lehetőséget a kölcsönösség elve alapján a takarítási szünet időszakában jelentkező szülői igények kielégítésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: az 1. pont tekintetében Lehota Vilmos polgármester

              a 2. és 3. pont tekintetében dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző