Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

257/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 20-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el     

 

1.           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester, Tasi Péter alpolgármester,

                                                      Szegedi Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

2.           Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól szóló 14/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

3.           Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

4.           Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:       Pénzügyi Bizottság

 

5.           Javaslat a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

6.           Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:       Pénzügyi Bizottság

 

7.           Tájékoztató az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:       Pénzügyi Bizottság

 

8.           Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

9.           Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére

Előterjesztő:          Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

10.       Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatára

Előterjesztő:          Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:            Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:       Pénzügyi Bizottság

 

11.       Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester