Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

132/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 26-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el

 

1.             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:        polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

          Véleményező:      valamennyi bizottság

2.             Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi szabályairól szóló 2/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő:           igazgatási előadó

          Véleményező:      valamennyi bizottság

3.             Javaslat a Civilház szervezeti és működési szabályzatának módosítására

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő:           aljegyző

          Véleményező:      valamennyi bizottság

4.             Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő:          egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:     ügyrendi bizottság

5.             Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2013/2014. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és tájékoztató a 2014/2015. nevelési évének előkészítéséről

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő:          intézményvezető

          Véleményező:     ügyrendi bizottság

6.             Tájékoztató a pénzügyi-számviteli szabályzatok megfelelőségének ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentésről

          Előterjesztő:        polgármester

          Előkészítő:           jegyző

          Véleményező:      valamennyi bizottság

7.             Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző