Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

79/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rendezvényház öltözőként használt részének megfelelő kialakítására vonatkozó képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.         A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Rendezvényház öltözőként használt helyiségében a lépcsőfeljáró aljának öltözőszerű – polcosított kialakításáról, és annak anyagi vonzatáról az iskola igazgatójával egyeztessen.

 

 

Határidő:        2014. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző