Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

206/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az SZMSZ 7. pontjával meghatározott nyitvatartási rendjét és a könyvtári kölcsönzés idejét, valamint az SZMSZ 30. pontjával meghatározott a számítástechnikai terem nyitvatartási idejét 2014. október 12. napjától az alábbiak szerint módosítja:

7) A Civilház feladatait az alábbi nyitvatartási rend szerint látja el:

   Székhelyen:

·         hétfő:               1400 – 2045 óráig

·         kedd:               1300 – 1845 óráig

·         szerda:            1400 – 2045 óráig

·         csütörtök:        1300 - 1845 óráig

·         péntek:            1400 – 1945 óráig

·         szombat:          1300 – 1845 óráig

  A könyvtár kölcsönzési ideje:

·         szerda:            1400 – 1700 óráig

·         péntek:            1600 – 1900 óráig

·         szombat:          1400 – 1800 óráig

                        30) A terem nyitva tartása az alábbi:

·         hétfő: 1400 – 2045 óráig

·         kedd: 1300 – 1845 óráig

·         szerda:1400 – 2045 óráig

·         csütörtök: 1300 - 1845 óráig

·         péntek: 1400 – 1945 óráig

·         szombat: 1300 – 1845 óráig

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző