Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

252/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a település karácsonyi díszkivilágítására kapott ajánlatról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

 

1.    A Képviselő-testület a település karácsonyi díszkivilágítására 500 eFt-os keretet biztosít.

 

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat biztosítása érdekében szükséges intézkedést - az általános tartalék terhére - a soron következő költségvetési rendelet módosításakor tegye meg.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester