Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

259/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat SZMSZ-ének módosítására előkészített rendelettervezethez elhangzott módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározott százalékos mérték 25 %-ban történő meghatározásával egyetértett.

 

                   Határidő: azonnali

                   Felelős: Lehota Vilmos polgármester