Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

113/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett elutasította a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és eljárásról szóló 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására előkészített tervezetet.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző