Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

300/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

1.      A Képviselő-testület 2015. január 15-i pályázati felhívás megjelenési, valamint 2015. február 16-i pályázat benyújtási határidővel pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati pályázatfigyelés, pályázat előkészítés és projektmenedzsment feladatainak ellátására.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző