Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 13-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

52/2014. (III. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 13-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.             Javaslat a Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíz Társulása társulási megállapodásának módosítására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

2.             Javaslat a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft megbízására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző