Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett

 

26/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozatával

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház munkaidő keretének heti 40 órára történő csökkentésére vonatkozó képviselői javaslatot és azt 3 igen szavazat mellett, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elutasította.

 

A határozat végrehajtást nem igényel

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző