Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 200/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

1.)  A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az önkormányzat készítsen a legfontosabb választási tudnivalókról és a szavazólap mintájáról választási tájékoztatót és azt minden háztartásba juttassa el.

 

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző