Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

266/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ötletpályázat kiírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a Kossuth Lajos tér és környezetének megújítására az 1. számú melléklet alapján ötletpályázatot hirdet.

2.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ötletpályázat megjelentetéséről gondoskodjon az önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a www.epiteszforum.hu internetes felületen. 

3.      A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kiírásban szerepeltetett 250.000,- forintos ötletpályázati keretösszeget a 2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezze be.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester