Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

251/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az ELT-172 forgalmi rendszámú Ford Transit árverésének eredményéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1./   A Képviselő-testület az ELT-172 forgalmi rendszámú gépjármú elektronikus árverésének eredményére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

 

A határozat végrehajtást nem igényel