Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

157/2014. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 26.-i zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el  

 

1.        Javaslat fellebbezés elbírálására

       Előterjesztő:           polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző