Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. március 20-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

70/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Fáy András mellszobor újbóli felállításának támogatási lehetőségét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Fáy-mellszobor újbóli felállítására vonatkozó egymillió forintos támogatási igényét benyújtja a Magyar Nemzeti Bank Ismeretterjesztési és Támogatási Bizottságához

 

 

Határidő:        2014. április 15.

Felelős:           Lehota Vilmos

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző