Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

199/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

1.)  A Képviselő-testület elutasította, hogy a Kenyeres-kerti Krónikás legújabb száma mellékletként tartalmazza a rövid választási tájékozatót a szavazólap mintával.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző