Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 122/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft által benyújtott beruházási tervet, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a gyermekétkeztetési programra céltartalékban lévő 3.000 eFt terhére biztosít fedezetet a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. beruházási tervében szereplő alábbi célok megvalósítására:

a.       főzőüst, ipari fagyasztószekrény, ipari konzervnyitó, nagykonyhai szeletelő beszerzés,

b.      ételallergiás konyha kialakítás és

c.       szállító jármű beszerzés.

 2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott beruházások megvalósítása érdekben szükséges intézkedéseket megtegyék.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a határozat 1. pontjának megfelelően a szükséges előirányzat módosításról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző