Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

260/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az előkészített rendelettervezethez elhangzott módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelettervezet 7. § (3) bekezdéséből a „4 órával” szövegrész kihagyásával egyetértett.

 

                   Határidő: azonnali

                   Felelős: Lehota Vilmos polgármester