Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

17/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített nyitva tartási idejének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér   125/2013. (IV. 11.) képviselő-testületi határozat mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata 7. pontját az alábbiak szerint módosítja

7)    A Civilház feladatait az alábbi nyitva tartási rend szerint látja el:

 

Székhelyen:

-        hétfő:                1400-2100 óráig,

-        kedd:                1300-1900 óráig,

-        szerda:              1400-2100 óráig,

-        csütörtök:          1300-1900 óráig,

-        péntek:              1400-2000 óráig,

-        szombat:           900-1800 óráig.

 

2.       A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési szerv módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről.

 

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző