Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 29-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

311/2014. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatalra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.  A Képviselő-testület az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Hegedűs & Schmidt Építő és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

2. A Képviselő-testület az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ÉKISZ Építőipari Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

3. A Képviselő-testület az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

4. A Képviselő-testület az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárás nyerteseként a Hegedűs & Schmidt Építő és Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33.) ajánlattevőt hirdeti ki.

5.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2014. december 29.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző