Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

228/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezethez érkezett módosító indítványt és az alábbi döntést hozta

 

1.      A Képviselő-testület - a módosító indítvány figyelembe vételével - a rendelettervezet 32. §-ának szövegezését a mondat befejezéseként az és a közmeghallgatást megelőzően megjelenő Kenyeres-kerti Krónikásban meg kell jelentetni” kiegészítéssel fogadta el.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző