Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

155/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a major és agyaggödör elnevezésű önkormányzati ingatlanok megvásárlására vonatkozó vételi ajánlatot és az alábbi határozatot hozza:

 

1.      A Képviselő-testületnek szándékában áll az ingatlan értékesítése, ezért az  ingatlanforgalmi  érték meghatározására ingatlan szakértő javaslatát kéri és döntését ezt követően hozza meg.

 

2.      A Képviselő-testület kéri a polgármestert, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslés rendelkezésre állását követően a kérelem kerüljön ismét előterjesztésre - döntéshozatal érdekében - a soron következő ülésre.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző