Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 226/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a módosító indítványt, mely a rendelettervezet 19. §-ának teljes törlésére irányult.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző