Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

215/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület az SZMSZ 7. pontjával meghatározott nyitvatartási rendjét és a könyvtári kölcsönzés idejét, valamint az SZMSZ 30. pontjával meghatározott a számítástechnikai terem nyitvatartási idejét 2014. október 13. napjától az alábbiak szerint módosítja:

7) A Civilház feladatait az alábbi nyitvatartási rend szerint látja el:

   Székhelyen:

·         hétfő:               1200 – 1800 óráig

·         kedd:               1200 – 1800 óráig

·         szerda:            1200 – 1800 óráig

·         csütörtök:        1200 – 1800 óráig

·         péntek:            1200 – 1800 óráig

·         szombat:          1300 – 1900 óráig

 

  A könyvtár kölcsönzési ideje:

·         szerda:            1400 – 1700 óráig

·         péntek:            1600 – 1800 óráig

·         szombat:          1400 – 1800 óráig

 

                        30) A terem nyitva tartása az alábbi:

·         hétfő:               1200 – 1800 óráig

·         kedd:               1200 – 1800 óráig

·         szerda:            1200 – 1800 óráig

·         csütörtök:        1200 – 1800 óráig

·         péntek:            1200 – 1800 óráig

·         szombat:          1300 – 1900 óráig

 

Határidő:     értelemszerűen

   Felelős:        Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző