Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

136/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2013/2014-es nevelési évről és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a 2013/2014-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. július 11.

Felelős: Lehota Vilmos

 

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző