Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

145/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat                    

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Civilház – Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 125/2013 (IV. 11.) képviselő-testületi határozat (továbbiakban: SZMSZ) 4. pontját a 145/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozattal az alábbiak szerint módosítja:

                        4)         A Civilház feladatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerint az alábbi COFOG számmal és megnevezéssel besorolt, rendszeresen ellátott alaptevékenységekkel látja el:

-          013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-          016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

-          046030 Egyéb távközlés

-          082044 Könyvtári szolgáltatások

-          082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

-          084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

-          102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok

-          104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

-          107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok

 

2.      A Képviselő-testület az SZMSZ 7. pontjával meghatározott nyitvatartási rendjét és a könyvtári kölcsönzés idejét, valamint az SZMSZ 30. pontjával meghatározott a számítástechnikai terem nyitvatartási idejét az alábbiak szerint módosítja:

7) A Civilház feladatait az alábbi nyitvatartási rend szerint látja el:

   Székhelyen:

·         hétfő:               1400 – 2045 óráig

·         kedd:               1300 – 1845 óráig

·         szerda:             1400 – 2045 óráig

·         csütörtök:        1300 - 1845 óráig

·         péntek:            1400 – 1945 óráig

·         szombat:          1400 – 2045 óráig

  A könyvtár kölcsönzési ideje:

 

·         szerda:             1400 – 1700 óráig

·         péntek:            1600 – 1900 óráig

·         szombat:          1400 – 1800 óráig

                        30) A terem nyitva tartása az alábbi:

 

·         hétfő:               1400 – 2045 óráig

·         kedd:               1300 – 1845 óráig

·         szerda:             1400 – 2045 óráig

·         csütörtök:        1300 - 1845 óráig

·         péntek:            1400 – 1945 óráig

·         szombat:          1400 – 2045 óráig

3.      A Képviselő-testület az SZMSZ 11. pontjával meghatározott szervezeti diagramból törli a takarítói státuszt.

 

4.      A Képviselő-testület az SZMSZ 1. függelékének 7. pontjában megjelölt helyettesítés rendjét az alábbiak szerint módosítja:

7., Helyettesítés rendje:

Távollétében helyettesítője: egy hónapot meg nem haladó távolléte esetén helyettesítését a könyvtáros látja el. Az egy hónapot meghaladó távollét esetén helyettesítéséről az irányító szerv gondoskodik.

 

5.       A Képviselő-testület az SZMSZ 2. függelékének 7. pontjában megjelölt helyettesítési rendjét az alábbiak szerint módosítja:

7.,        Távollétében helyettesíti: az intézményvezetőt annak egy hónapot meg nem haladó távolléte esetén.

 

6.      A Képviselő-testület az SZMSZ 2. függelékének 9. pontjában megjelölt, a könyvtáros konkrét feladatai köréből törli az alábbi mondatot, mivel annak célja nem teljesíthető a könyvtár nyitott voltából adódóan:

-       Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.

 

7.      A Képviselő-testület az SZMSZ 3. függelékének 7. pontjában megjelölt, az ifjúsági koordinátor helyettesi rendjének köréből törli az alábbi mondatot:

Távollétében helyettesíti: az intézményvezetőt annak egy hónapot meg nem haladó távolléte esetén.

 

Határidő:             2014. július 1.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző