Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a módosító javaslatot elutasította. :

 

141/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az anyakönyvi rendelettervezethez érkezett módosító javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elutasította a külső helyszínen történő házasságkötésre tekintettel a díjfizetési kötelezettség megállapítását a vonatkozó önkormányzati rendeletben.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző