Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 11-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 127/2014. (VI. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 11-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el        

  1. Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem benyújtására

          Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

          Előkészítő:                       Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

2. Tájékoztatás a Hunland Farm Kft dolgozói kérelmének megvitatására

          Előterjesztő:                     polgármester

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

                   

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző