Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

254/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat részére történő ingatlanajándékozási szándékról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kérelmezőt értesítse arról, hogy az ajándékozás tekintetében az önkormányzat fogadó kész arra, hogy az ingatlant - Kérelmező lakhatásának biztosítása mellette - önkormányzati tulajdonba átvegye.

 

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kérelmező fűtési problémájának orvoslásáról mielőbb gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester