Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

285/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendőrségi megkeresésre irányuló képviselői javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tolmácsolja Gomba Község Önkormányzatának köszönetét az ónos eső által okozott károk elhárítása érdekében tevékenykedő polgárőrök, GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft dolgozói és valamennyi közreműködő felé a gyors, hatékony és áldozatkész munkáért. 

 

Határidő:   2014. december 15.

       Felelős:      Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző