Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

212/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gomba, Jókai u. 8. sz. alatti önkormányzati ingatlanra megállapított bérleti díj ÁFA-val növelt összegének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a Gomba, Jókai u. 8. szám alatti ingatlan bérleti díját - a 191/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat 1. pontjában meghatározott 50.000,- Ft bérleti díj helyett - az bérlet első évében 43.000,- Ft + 11.610,- Ft ÁFA összeggel, majd 2015. október 1-től 50.000,- Ft + 13.500,- Ft ÁFA összeggel határozza meg.

 

2.        A Képviselő-testület a 191/2014. (IX. 11.) határozatában rögzített bérbeadási döntést és a határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul érvényben hagyja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző