Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

16/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosító számú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és a kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásban benyújtott bíráló bizottság javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

 1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken" tárgyú, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosító számú projekthez kapcsolódó tájékoztatási és a kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítja:
  1. A REKLÁM Kft. 2040 Budaörs, Holdfény u. 27-29. B1 III/18.
  2. CLS COMMUNIKÁCIÓS Kft. 1117 Budapest, Kelenhegyi út 17.
  3. COMpost Communications Kft. 1023 Budapest, Apostol u. 6.
  4. Szubjektív Értékek Alapítvány 1013 Budapest, Alagút u. 1.
 2. A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 3. A Képviselő-testület az eljárás nyertesének a COMpost Communications Kft-t (1023 Budapest, Apostol u. 6.) nyilvánítja.
 4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárásban szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző