Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

268/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezésről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezésről szóló tájékoztatót - a Bénye Község Önkormányzata részére küldött válaszlevélben rögzítettekkel egyetértve - elfogadta.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.